กองบิน ๒ เยี่ยมชมโครงการ โคกหนองนา โมเดล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

001 

นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ มอบหมายให้
นาวาอากาศตรี วรพล อิทธิพลโสภา รองหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒
นำข้าราชการ กองบิน ๒ ที่มีความสนใจศึกษาโครงการ โคกหนองนา โมเดล เข้าเยี่ยมชมโครงการ ฯ
เพื่อนำไปปรับใช้ในส่วนการพัฒนาพื้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒
หรือในพื้นที่ของตัวเอง ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการ โคกหนองนา โมเดล
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
002 003
004 005
006 007