กองบิน 2 จัดตั้งสถานกักตัวในชุมชน Community isolation (C I) ของกองบิน 2

 

1 Custom 

 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
จัดตั้งสถานกักตัวในชุมชน Community isolation ( C I ) ของ กองบิน ๒
ณ อาคารสโมสรชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๒ เพื่อรองรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว
ที่มีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวน ๔๗ เตียง
โดยมี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒ (ทำการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒)
เป็นผู้พิจารณาผู้ป่วยที่สามารถเข้าใช้สถานกักตัวในชุมชน กองบิน ๒ ได้ ซึ่งภายในอาคารมี กล้องวงจรปิดระบบอินเตอร์เน็ต
และหมายเลขโทรศัพท์ภายใน พร้อมอาหารเครื่องดื่ม จาก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒ ส่งให้ทั้ง ๓ มื้อ
และหากผู้ป่วยมีอาการหนักจะนำส่งโรงพยาบาลอานันทมหิดล ทันที
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
 8 Custom  9 Custom
 10 Custom  11 Custom
12 Custom 13 Custom