กองบิน ๒ จัดอบรมความรู้แนวทางการจัดการปัญหาหนี้สินให้แก่กำลังพลของ กองบิน ๒
  
1 Custom 
 
นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพลของกองบิน ๒
จัดอบรมให้ความรู้แนวทางจัดการปัญหาหนี้สินแก่กำลังพล
โดยมี นายสุรศักดิ์ กังธีระวัฒน์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโรบินสันลพบุรี
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom