กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ
  
1 Custom 
 
พลอากาศตรี ชัยเลิศ เสวกสุริยวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ พร้อมคณะ
ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
โดยมี นาวาอากาศเอก ชวภณ ยิ้มพงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒ให้การต้อนรับ
ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom