ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ

เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

 
1 Custom
 
 
พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ
ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ นำกำลังพล จำนวน ๑๐ คน
พร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ ๑ คัน และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก ๒ คัน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย โดยมีกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียน
มอบเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา อุปกรณ์ทำความสะอาด การทาสีภายในอาคาร
และกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และโรงเรียนวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom