กองบิน ๒ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวน
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการแต่งตั้ง และเลื่อนยศสูงขึ้น
โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
1 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom