กองบิน ๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระใหญ่
 
 
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระใหญ่
เพื่อความเป็นศิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน
ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom