กองบิน ๒ จัดอบรมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์
 
 
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้แผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๒ จัดอบรม ชี้แจง แนะนำเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ให้กับข้าราชการ กองบิน ๒
โดยมีวิทยากรจากแผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๒, แผนกธุรการ กองบังคับการ กองบิน ๒
และกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ มาบรรยายให้ความรู้
ณ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

 6 Custom