ตลาดนัดกองบิน ๒ รับมอบรางวัลตลาดนัด Health Market ในระดับดีมาก
 
 
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการ กองบิน ๒
รับมอบรางวัลตลาดนัด Health Market ในระดับดีมาก ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นสุขภาพดีวิถีใหม่ : Living with COVID
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้มอบรางวัลฯ
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  
  

 2 Custom