กองทัพอากาศ จัดพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
ประจำปี ๒๕๖๖ และการแสดงการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ
 
  1 Custom
 
 
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
โดย กองทัพอากาศได้จัดการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยกำลังรบ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศ
ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย ผ่านการจำลองการปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ
อาทิ การบินลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ การป้องกันภัยทางอากาศ การโจมตีทางอากาศ
การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การลำเลียงทางอากาศ การควบคุมไฟป่า
และการช่วยเหลือประชาชนของชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินกองทัพอากาศ
อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทย
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom