กองบิน ๒ ร่วมกับหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ช่วยเหลือประชาชน
 
  1 Custom
 
 
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นประธานในกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ช่วยเหลือประชาชน
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ได้นำหน่วยมิตรประชา กองบิน ๒
ออกให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป มอบตู้ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน
และผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนและโรงเรียนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล
ในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากการใช้อาวุธทางอากาศให้ทราบถึงการดำเนินงานของกองทัพอากาศ
และมั่นใจในการฝึกเตรียมความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์และอากาศยาน พร้อมปกป้องน่านฟ้าไทย
และให้ความช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom

 183 Custom