กองบิน ๒ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
นำข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
ณ หน้าพระพุทธธูปเตมีย์มงคล กองบิน ๒ และหอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวัน ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom

 16 Custom