กองบิน ๒ จัดกิจกรรมนักรบพบญาติ
  
 1 Custom
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยรองผู้บังการกองบิน ๒ และเสนาธิการกองบิน ๒
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการใหม่รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๒
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการฝึกของทหารกองประจำการ
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom

 14 Custom