กองบิน ๒ มอบอุปกรณ์พัฒนาทำความสะอาด
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒ และ เสนาธิการกองบิน ๒
มอบเครื่องตัดหญ้าพร้อมอุปกรณ์ ให้กับเรือนจำกองบิน ๒
เพื่อนำไปพัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕