กองบิน ๒ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระใหญ่
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
นำหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒ ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระใหญ่
เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงาน
ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom

 10 Custom