กองบิน ๒ รับการตรวจสอบความพร้อมรบ
และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ประจำปี ๖๖
 
 
1 Custom
 
พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะฯ
เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย กองบิน ๒ ประจำปี ๖๖
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป
ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๒
และสนามฝึกด้านข้าง กองบังคับการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๒
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom

 18 Custom