กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมงานทำบุญเมืองลพบุรี
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส เสนาธิการกองบิน ๒
ร่วมกิจกรรมงานทำบุญเมืองลพบุรี ครั้งที่ ๒๓
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom