กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม สายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ
 
 
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พิชัย โกทองเจริญ
รองผู้บังคับศูนย์ข่าวกรองการเฝ้าตรวจและลาดตระเวน กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
และคณะตรวจเยี่ยม สายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป
จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศและภูมิสารสนเทศ กองบิน ๒
เพื่อประชุมหารือข้อขัดข้อง และรับคำแนะนำ จากหน่วยงานสายวิทยาการ ฯ
ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom

 16 Custom