กองบิน ๒ จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the Garden
  
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
จัดกิจกรรมดนตรีในสวน Music in the Garden
กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงดนตรี,ตัวตลกแจกลูกโป่งและเพ้นท์หน้า
เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีสานใยรักครอบครัว
โดยมีข้าราชการและครอบครัวชาวฐานบินโคกกะเทียมร่วมกิจกรรม
ณ สนามเด็กเล่น กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom