กองบิน ๒ ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่
  
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส เสนาธิการกองบิน ๒
ร่วมเป็นเกียรติในงานวันทหารปืนใหญ่ โดยมี พันเอก พิศิษฐ ปัญญานะ รองผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  2 Custom