วันคล้ายวันสถาปนากองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี
  
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
ประกอบพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน ๒ ครบรอบ ๑๐๓ ปี
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บังคับบัญชารวมถึงกำลังพล กองบิน ๒ ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยมี พลอากาศโท ประกาศิต เจริญยิ่ง เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธี
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom