กองบิน ๒ จัดกิจกรรมสวดมนต์บูชาธรรม อธิษฐานจิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
และ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ร่วมสวดมนต์บูชาธรรม และนั่งสมาธิ อธิษฐานจิต
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ณ วิหารพุทธธูปะเตมีย์มงคล กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom

 18 Custom