กองบิน ๒ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  
 
 1 Custom
นาวาอากาศเอก สมชาย อ้นชนะ ผู้อำนวยการกองกำลังพลสำรองและการสัสดี
สำนักนโยบายและบริหารกำลังพล กรมกำลังพลทหารอากาศ
ในฐานะผู้บังคับศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพอากาศ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
จำนวน ๒๘๑ คน โดยมีนาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom