กองบิน ๒ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  
 
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง สุวรรณ เที่ยงทวี ประจำกองบิน ๒
เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรให้พระองค์
ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

 6 Custom