ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ จัดพิธีทำบุญฝูง ประจำปี ๒๕๖๖
   
 1 Custom
 
พลอากาศโท เสริมเกียรติ ก้อนมณี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
เป็นประธานในพิธีทำบุญ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการทหารกองประจำการ ตลอดจน ครอบครัว
อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการผู้เสียชีวิต และบุพการีผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
นอกจากนี้ยังเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการ กองบิน ๒
พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมพิธี
ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom