ผู้บังคับการกองบิน ๒
กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ
ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ณ กองบิน ๒
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศเหล่าทหารช่างอากาศ ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๕๙ คน
ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานภาคปฏิบัติ ที่แผนกช่างอากาศ กองเทคนิคกองบิน ๒ ฝูงบิน ๒๐๑,ฝูงบิน ๒๐๒,ฝูงบิน ๒๐๓
และกองซ่อมอากาศยาน ๒ กรมช่างอากาศ
ตั้งแต่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom

 4 Custom