กองบิน ๒ เปิดโครงการฝากบ้านไว้กับเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับ เจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร กองบิน ๒
ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เสนาธิการกองบิน ๒
และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

6 Custom