กองบิน ๒ ให้การต้อนรับประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน
กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล
   
 
1 Custom
 
 
พลอากาศตรี ธีรพล สนแจ้ง เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ
ในฐานะประธานอนุกรรมการพลังงานทดแทน กองทัพอากาศ ด้านพลังงานชีวมวล
พร้อมคณะตรวจติดตามและประเมินผลโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวมวลจากระบบหมักย่อยขยะอินทรีย์แบบแห้ง กองบิน ๒
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ กองบังคับการ กองบิน ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom