กองบิน ๒ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
และรองผู้บังคับการกองบิน ๒ ,เสนาธิการกองบิน ๒ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรและเจริญจิตภาวนา
เพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน
ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom