กองบิน ๒ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้นาวาอากาศโท ณัฐพล โชติกวัฒนะ หัวหน้าแผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒
เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายวชิระ เกตุพันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีฯ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom

 4 Custom