กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องใน
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี)
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประสิทธิ์ กุลสุทธิชัย ประจำกองบิน ๒
และรักษาราชการหัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๒
พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี)
โดยมี นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในกิจกรรมฯ
ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom