กองบิน ๒ เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม และหน่วยงานทหารในพื้นที่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒
นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒
ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน
ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม และหน่วยงานทหารในพื้นที่
เพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่าง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๖
มีการให้บริการสอบถามเส้นทาง การบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการปฐมพยาบาล
และบริการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
ณ บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom