กองบิน ๒ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
   
 
1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒ และครอบครัว
รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนจ่าอากาศ ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ กองบิน ๒
ร่วมจัดกิจกกรรมสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
ณ วิหารพระพุทธธูปเตมีย์มงคล
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom