ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ มอบผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
  
 1 Custom
 
นาวาอากาศเอกเทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒
พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒,เสนาธิการกองบิน ๒, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒ และกำลังพลจิตอาสากองบิน ๒
ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๑๐๐ ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม
โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้แทนรับมอบ
เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมต่อไป
และในโอกาสนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๒ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๒
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและเงินทุนทรัพย์ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom