กองบิน ๒ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
  
1 Custom 
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการกองบิน ๒
ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรเจริญจิตภาวนา
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ จำนวน ๓๗,๙๙๙ ตัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom