กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖
  
1 Custom 
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๒ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ๘ มกราคม ๒๕๖๖
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ
ณ วัดกลาง ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom