กองบิน ๒ ร่วมพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
  
1 Custom
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กานต์ คงสุวรรณ นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒
ร่วมพิธีโครงการบรรพชสอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงในเร็ววัน
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
  
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom

 12 Custom