กองบิน ๒ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 1 Custom
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ธนภัทร สุนทรนนท์ นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒
ร่วมพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหารามมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom