กองบิน ๒ ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖
 1 Custom
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วุธากาส สุทธิกุล หัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๒
ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom