กองบิน ๒ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖
1 Custom
 
พลโท ณัฐวุฒิ นาคะนคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
ในการนี้ นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๒ ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เข้าปฏิญาณตนในพิธีฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย
โดยผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน อย่างสมบูรณ์แบบ
ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom