กองบิน ๒ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๖
 
 1 Custom
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยม กองบิน ๒ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป แผนงานโครงการต่าง ๆ
ผลการปฏิบัติงาน และข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ
โดยมีนาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสารผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๒
ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom
20 Custom 21 Custom
22 Custom 23 Custom
24 Custom 25 Custom
26 Custom 27 Custom

 28 Custom