กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
 1 Custom
 
 
พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะฯ
ตรวจเยี่ยมหน่วยในสายวิทยาการแพทย์ ประจำปี ๒๕๖๖
เพื่อประชุมหารือข้อขัดข้องด้านการแพทย์ ของโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒
โดยมี นาวาอากาศเอก วิมล ปะโคทัง รองผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
และรับการตรวจเยี่ยม ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๒ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๒
และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom
18 Custom 19 Custom

 20 Custom