กองบิน ๒ ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส เสนาธิการกองบิน ๒
ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยพระสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูปได้เข้าปฏิบัติธรรม และศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และมีพระพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงในเร็ววัน
โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีฯ
ณ วัดชีป่าสิตาราม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom

 14 Custom