กองบิน ๒ จัดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๖๖
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง โสรยา สุวรรณสาร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฐานบินโคกกะเทียม ประจำปี ๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
มีกีฬาประเภท ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส เปตอง กอล์ฟ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๒ เสนาธิการกองบิน ๒ นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๒
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๒
เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามกีฬากระชับมิตรฐานบินโคกกะเทียม กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖
   
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom
14 Custom 15 Custom
16 Custom 17 Custom

 18 Custom