กองบิน ๒ ร่วมงานวันสถาปนา ศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๗
 
 1 Custom
 
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการกองบิน ๒
พร้อมข้าราชการ กองบิน ๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์สงครามพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๗
โดยมี พลตรี อิศรา ดำรงค์ศักดิ์ ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ ให้การต้อนรับ
ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
   
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom

 8 Custom