กองบิน ๒ ให้การต้อนรับ คณะหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๕
 
 
 1 Custom
 
 
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก COBRA GOLD 2023 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยมี นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom

 6 Custom