กองบิน ๒ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการฝึกผสม COPE TIGER 2023
ในส่วนของการฝึกอากาศยานไร้คนขับ(UAV)
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์
ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม COPE TIGER 2023 พร้อมคณะฯ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกผสม COPE TIGER 2023
ในส่วนของการฝึกอากาศยานไร้คนขับ(UAV)
โดยมี นาวาอากาศเอก กำพลศักดิ์ เปรมใจ รองผู้บังคับการกองบิน ๒ ให้การต้อนรับ
ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒ และฝูงบิน ๒๐๒ กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom