กองบิน ๒ จัดอบรม และสัมมนา นายทหารสัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัย
และเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น ปี ๖๖
 
 
 1 Custom
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการกองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สิริชัย มณีจำรัส เสนาธิการกองบิน ๒
เป็นประธานในการจัดอบรม และสัมมนา นายทหารสัญญาบัตรรับผิดชอบงานนิรภัย และเจ้าหน้าที่นิรภัยภาคพื้น ปี ๖๖
พร้อมทั้งสั่งการให้ หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๒
ร่วมกับนิรภัยกองบิน ๒ สาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นต้น ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
และทหารกองประจำการ กองบิน ๒
เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุเพลิงไหม้
ณ บริเวณสนามหญ้าด้านข้าง กองบังคับการกองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom
12 Custom 13 Custom