กองบิน ๒ ร่วมพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
 
 
 
 1 Custom
 
 
 
นาวาอากาศเอก เทพพนม สุวรรณสาร ผู้บังคับการ กองบิน ๒
มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก กานต์ คงสุวรรณ นักบินพระราชพาหนะ กองบิน ๒
ร่วมพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยมี พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน
ณ โรงเก็บอากาศยาน ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖
เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖
 
 
2 Custom 3 Custom
4 Custom 5 Custom
6 Custom 7 Custom
8 Custom 9 Custom
10 Custom 11 Custom

12 Custom