ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้าสอบภาควิชาการ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินให้ผู้เข้ารับการประเมินใน วันที่ 24 ธ.ค. 63

เวลา,09.00 - 11.00 นั้น กองบิน 2 ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดเวลาในการทดสอบ
***จึงเลื่อนให้มาสอบเวลา*** 13.00 - 15.00

รายละเอียดเพิ่มเติมดังภาพแสดง

 

 

1
2
345
6
7
8
9